Det finns ord som handlar om det goda livet - “Pax” är ett sådant ord.

Pax är latin för frid och fred i dess djupaste mening att
allt är gott ställt mellan mig och mina medmänniskor,
att det råder balans mellan kropp och själ
och mellan arbete och vila.


När det råder harmoni i en människa uppstår Pax – det goda livet

e

PaxTeCum vision och drivkraft är att se människor växa.

PaxTeCum vill inspirera till ett gott liv - professionellt och privat och
hjälpa var och en att utvecklas som medmänniska, medarbetare och ledare.

PaxTeCum arbetar med existentiella och etiska frågor i privatlivet och arbetslivet.
Vi står för engagemang, omsorg och medkänsla utifrån en helhetssyn på människan.

PaxTeCum! - Frid och fred vare med Dig!Copyright © 2007-15 PaxTeCum.se - Design Larzon.net


Pax

I romarriket önskade man varandra Pax, frid och fred. Det var det bästa man kunde önska en annan människa.
Pax var grunden för ett gott liv, ett liv i balans. Det goda livet kan handla om många saker; de goda smakerna,
om friskt vatten som porlar, om det som doftar gott. Känslan av att ha ett öppet sinne kan vara ytterligare en
beskrivning. Nära möten med andra människor kan vara en del av det goda livet.

Det goda livet, ser olika ut för olika människor, men en gemensam nämnare kan vara att ha en känsla av livslust
och välbefinnande, en känsla som inte nödvändigtvis är kopplad till något yttre, utan en inre spontan känsla av
djupare glädje, att vila i livet, och vara tillfreds. Det goda livet kan handla om att lära sig acceptera livets realiteter,
men ändå känna att livet är gott, trots allt!

Det goda livets rum

I varje människa finns ett ”heligt rum”. Det är det goda livets rum. Någon öppnar upp för sitt rum medan man tar en
promenad i naturen, andra i det goda samtalet eller genom meditation. Man kan gå in i rummet och hämta energi och
kraft för att möta livets utmaningar. Att få tid till sina egna tankar och att få tillgång till sig själv är viktigt i en tid av
stress och ett ständigt informationsflöde. Det ökar också våra möjligheter att vara fokuserade och att lägga kraften rätt.

När vi inte tar oss tid för möjligheten att möta oss själva, är det lätt att tappa kontakten med det goda livets rum.
Vi tappar drivkraften och orken. Att hålla ett öppet sinne inför livsmysteriet och att ge sig tid att reflektera över det
som är viktigt är en del av det goda livet.

Välbefinnande för kropp och själ

När kropp och själ är i balans ökar välbefinnandet och känslan av att vara närvarande i nuet, att känna sinnesfrid.
Kroppsmedvetandeövningar, meditation och retreat är redskap för att öka välbefinnandet.

Genom att bli mer uppmärksam på din kropps signaler, dina tankemönster och vilka känslor som väcks ökar du
möjligheten att känna dig levande här och nu med allt som är!
Copyright © 2007-13 PaxTeCum.se - Design Larzon.net

Inspiration


Nedan följer några föreläsningar/Workshops i vårt utbud men vi skräddarsyr givetvis föreläsningar,
inspirationsdagar, retreater efter Era behov.

1. En inspirationsdag/workshop om att ”Dansa med universum”

Bär du en längtan att leva ditt liv äkta och innerligt utifrån den du verkligen är?
När vi står i kontakt med vår innersta längtan leder det till insikter som befriar och som får oss att dansa
i takt med dem vi är. Vi blir sanna mot oss själva. Vi blir äkta människor. Det blir lättare att göra val i
livet som leder oss mot sann tillfredsställelse, att lägga kraften rätt och att känna mening i livet.
Workshopen vänder sig till dig som vill arbeta med sig själv och din personliga utveckling men också känner
en längtan att ta ”det sjätte steget”, det osynliga steg som öppnar oss mot himlarna och storheten i att vara
människa och som får oss att dansa med hela universum. Kroppen, känslorna och det sinnliga är en viktig
del då vi söker yttre och inre balans i våra liv.

2. En inspirationsdag/workshop kring ”Frälsarkransen & Livets Pärlor”

För dig som arbetar med grupper med inriktning mot personlig utveckling, livsfrågor och tro och vill inspireras
och samtala kring ert fortsatta arbete. Med utgångspunkt i ”Frälsarkransen Metodbok” presenteras metoder och
övningar för b.la. upplevelse, skapande, kropp och rörelse, samtal, medveten närvaro och meditation som ni
också ges möjlighet att pröva på.

3. En inspirationsdag/workshop kring boken ”Barn och Frälsarkransen”


För dig som arbetar med barngrupper och vill använda eller använder er av Frälsarkransen & Livets pärlor är
detta en energikick! Med utgångspunkt i Frälsarkransen & Livets pärlor presenteras metoder och övningar för
b.la. upplevelse, skapande, kropp och rörelse, samtal, andakt, bön och gudstjänst.
Kanske vill ni tillverka ”Mjukiskransen” själva under en ”pysseldag” för personalen.


Välbefinnande för kropp och själ


1. Att vara närvarande i nuet.

Retreatdagar för att öka ditt välbefinnande och leva mer närvarande i nuet med hjälp av Närvaroövningar och
metodövningar för kropp och själ varvas med stunder av stillhet och meditation. Vi använder kroppen, känslorna
och tankarna som verktyg för att öka närvaron i nuet. Kroppsmedvetandeövningar, cirkeldans och meditation är
redskap för att öka välbefinnandet och leva mera medvetet här och nu.
Du blir mer uppmärksam på din kropps signaler, dina tankemönster och vilka känslor som väcks.

2. Cirkeldans för kropp och själ

Vi dansar cirkeldans som skänker vila för kropp och själ. Dansstegen är enkla. Dansernas handlar om våra liv, hur
det är att vara människa. Vi lyssnar till berättelser och dansar traditionella och nya cirkeldanser från olika delar
av världen. Rytmen varierar och man kan dansa meditativt men också mer kraftfullt.
Dansens gemenskap är helande och ger glädje och energi.


Samtal och coaching


1. Samtal i livet

Du står i centrum. Samtalet kan beröra allt mellan himmel och jord! Vi utforskar vad som driver dig, vilka styrkor
och förmågor du har och även vad det är som håller dig tillbaka från att leva det liv du vill leva. Samtalsledaren
ger inga färdiga svar, men är en ledsagare. Du har svaren.

2. Coaching med hjälp av ”Frälsarkransen & Livets pärlor”

Coaching är personlig utveckling som lämpar sig för alla som vill utvecklas personligt eller i arbetslivet.
Människans egen innersta vilja är drivkraften till förändring. Den utgör styrkan i en förändringsprocess, men
ibland kan man behöva bolla idéer och tankar mot någon annan och få lite extra skjuts för att våga pröva och
anta utmaningar eller för att göra förändringar i livet.
Frälsarkransen är ett kraftfullt verktyg för att arbeta
med sig själv och sin egen personliga utveckling.

 


Copyright © 2007-13 PaxTeCum.se - Design Larzon.netFrälsarkransen & Livets Pärlor


Om man frågar dem som är vana att vara på sjön vad en frälsarkrans är, blir svaret med stor sannolikhet
att det är en livboj som finns ombord på båtar och på platser nära vattnet.

Frälsarkransen har fått sitt namn av den rödvita boj som används på sjön. Den kan vara en livboj eftersom
pärlorna handlar om livet och pärlorna i kransen kallas Livets Pärlor. Pärlkransen består av arton pärlor,
tolv runda och sex avlånga. Varje pärla har sin egen symbolik. De kan vara en påminnelse om det som är viktigt i livet.
Vad behöver jag för att leva? Pärlorna har olika färger och struktur för att kunna rymma livets olika nyanser.

Men varje krans är framför allt användarens krans.
Det är genom att använda pärlorna som deras mening fördjupas och klarnar.


”Bara du kan gnola din alldeles egen melodi. Saknas den har universum förlorat något unikt”
Citat av Martin Lönnebo.


Mer litteratur om kransen finns utgivet på Verbum Förlag och kan beställas därifrån.
Läs mer om mina böcker på Verbums Webbutik.Barn och Frälsarkransen, Verbum förlag (2010), ISBN 978-91-526-3286-4

 

frelasr
Frälsarkransen, Metodbok,
 Verbum Förlag  (2007), ISBN 978-91-526-3094-5


Copyright © 2007-13 PaxTeCum.se - Design Larzon.net

Dansa med universum

Bär du en längtan att leva ditt liv äkta och innerligt utifrån den du verkligen är?

När vi står i kontakt med vår innersta längtan leder det till insikter som befriar och som får oss att dansa i takt med dem vi är.
Vi blir sanna mot oss själva. Vi blir äkta människor. Det blir lättare att göra val i livet som leder oss mot sann tillfredsställelse,
att lägga kraften rätt och att känna mening i livet.

Dansa med universum vill få dig att bejaka vad du längtar efter innerst inne och visa på hur du kan börja leva den insikten i
ditt vardagsliv. Du kan leva ett liv utifrån den du verkligen är, äkta och innerligt. Boken är till för dig som vill arbeta med dig
själv och din egen personliga utveckling men också känner en längtan att ta ”det sjätte steget”, det osynliga steg som öppnar oss
mot himlarna och storheten i att vara människa och som får oss att vara i dans med hela universum.

Boken är både inspirerande och praktisk och innehåller förslag på livselixir, meditationer och riter att använda i vardagen.
Kroppen, känslorna och det sinnliga är en viktig del då vi söker yttre och inre balans i våra liv.

Beställ boken på Vulkan förlag: beställ här

”Vilken fin bok AnneLi Amilon har skrivit! Hon rör vid vår längtan
att växa, bli lite helare, lite mer frimodiga.
Med varlig hand och blicken för det väsentliga vägleder hon oss på resan mot att upptäcka den vilande potential
som finns hos var och en av oss. I tillit till människans inne- boende möjligheter att överskrida sina gränser lär
hon oss att ”dansa i sin egen takt”. När jag läser den här boken slår det mig att det bästa hos oss ännu inte har
visat sig. Vi är alltid på väg aldrig färdiga.”


Patricia Tudor-Sandahl, författare, psykolog och psykoterapeut.

”En bok att läsa om och om igen; för att minnas vad som är viktigt i just mitt liv.
Livet är en dans med universum - inte emot!”


Anna Eriksson Skarin, journalist och författare.

Titta gärna på min Facebooksidan:Eller läs på min BLOGG

 


PaxTeCum    
Anneli Amilon

är präst i Svenska kyrkan och utbildad coach. Hon är en anlitad inspiratör och föreläsare leder retreater, workshops och kurser med inriktning mot personlig utveckling och andlig vägledning.

Hon är författare till böckerna Dansa med universum, Barn och Frälsarkransen och Frälsarkransen Metodbok.

Under senare tid arbetar hon allt mera med att skapa mötesplatser i kyrkan med fokus på hela människan, som både kropp och själ.

E-post: anneli.amilon@svenskakyrkan.se

   
   
     

Carl-Johan Amilon

är präst i Svenska kyrkan och utbildad projektledare. Han är en anlitad inspiratör och föreläsare. Han har under flertal år anlitats som talare vid den årliga Bröllopsmässan på Grand Hotell och vid inspirationsträffar för vigselkoordinatorer.

Carl- Johan föreläser gärna i sammanhang som berör ämnet etik i arbetslivet.

E-post: carl-johan.amilon@svenskakyrkan.se

Tfn 08-5800 36 02

   
   


Copyright © 2007-13 PaxTeCum.se - Design Larzon.net

Cirkeldans

- I änglars sällskap -
Retreatdag om Hildegard av Bingen.
Workshops:
Hildegards helhetsläkekonst
Annika Norin, örtterapeut.
Hildegards musik och danser
Viveca Servatius, författare/fil lic.
Hildegards konst och måleri
Ellinor Ek.
Cirkeldans för kropp och själ
Anette Jansson
Tid: Lör. 25/10 10.00-16.30
Plats: Församlingens Hus, Angantyrv. 39
Kostnad: Dagen är kostnadsfri.
Morgonfika till självkostnadspris.
Ta med din egen lunch.

- Morgondans -
Meditativ cirkeldans för kropp och
själ. Därefter är det ”Gudstjänst
helt enkelt” kl. 11.00.

Tid: Söndagarna 14/9, 26/10 och 9/11 kl. 9.30-10.30.
Plats: Danderyds kyrka
Dansledare: Anette Jansson
och AnneLi Amilon, präst.
Ingen anmälan.

- Spirande grönkraft och läkande toner -
En helgkurs om Hildegard av
Bingen och hennes strävan
efter balans och harmoni mellan
kropp och själ.

Kursledare: Annika Norin, örtterapeut.
Tid: lördag 8/11 och söndag 9/11.
Plats: Petruskyrkan, Kyrkvägen 27.

- Dans och berättelse -
Vi utgår från en berättelse och
dansar cirkeldanser utifrån
dess tema. Enkla steg.
Du behöver ingen dansvana.

Tid: torsdagar kl. 10.30-12.00
jämna veckor, 4/9, 18/9, 2/10,
16/10, 13/11, 27/11 och 11/12.
Ledare: Anette Jansson & AnneLi Amilon, präst.
Plats: Petruskyrkan, Kyrkvägen 27, Stocksund.

........................................................................................................

ANMÄLAN: AnneLi Amilon, 08-568 957 24 eller anneli.amilon@svenskakyrkan.se

Arrangör är Svenskakyrkan i Danderyds församling inte PaxTeCum!


Copyright © 2007-15 PaxTeCum.se - Design Larzon.net

 

 

 


Copyright © 2007-14 PaxTeCum.se - DesignLarzon.net